Καμία σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό κενό του 2014 και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενώ μετατέθηκε και η αναμενόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης της συμφωνίας για τα μέσα Φεβρουαρίου 2014, αναφέρει η Eurobank στο «7 ημέρες οικονομία».

Διανύουμε ήδη την 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου 2014 χωρίς να έχει διαφανεί στον ορίζοντα συμφωνία τόσο για το μέγεθος του δημοσιονομικού κενού του 2014 όσο και για την προώθηση των εναπομενουσών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας (2ΠΣΕΟ) και την καταβολή της δόσης των €3,1 δισ.

Η συμφωνία για το δημοσιονομικό κενό του 2014 είναι πιθανό να καθυστερήσει και μετά την 27η Ιανουαρίου 2014 αφού η κυβέρνηση επιθυμεί την επιβεβαίωση της πορείας των φορολογικών εσόδων για να ενισχύσει τα επιχειρήματα της για το μέγεθος του κενού για το 2014..

Ως πιο πιθανή ημερομηνία για συμφωνία για το δημοσιονομικό κενό του 2014 θεωρούμε αυτή του Eurogroup της 17ης Φεβρουαρίου 2014.

Μια λύση για το δημοσιονομικό κενό του 2014, πέρα από την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2014, θα πρέπει να μην επιβαρύνει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα του 2014.

Στην αντίθετη περίπτωση θα επιβαρυνθεί σημαντικά η προοπτική επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς το 2014.

Κρίνουμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με σύνεση τα διαθέσιμα κεφάλαια από το πλεόνασμα του 2013 ώστε να αποσβεσθεί ο κίνδυνος μη-επίτευξης του πλεονάσματος του 2014, επισημαίνει η Eurobank.

Η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων χωρίς σύνεση μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη λήψης νέων μέτρων μέσα στο 2014 με αρνητικές συνέπειες για το διαθέσιμο εισόδημα, αναφέρει η Eurobank.

Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το δημοσιονομικό κενό του 2014 θα επιτρέψει τον καλύτερο προσδιορισμό του χρηματοδοτικού κενού της συγκεκριμένης χρονιάς και επίσης και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων κενών για το 2015 και το 2016.

Παράλληλα, θα επιτρέψει την κατάρτιση και ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-17. Στο τελευταίο δεν αναμένουμε να προσδιοριστεί επακριβώς ο τρόπος κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού της περιόδου 2015-16. Μια συνολική λύση αναμένουμε μετά τον προσδιορισμό των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

Σύμφωνα με την Eurobank η συνέχιση της αβεβαιότητας όσον αφορά τα ανοικτά ζητήματα του δημοσιονομικού κενού του 2014 και της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Πολιτικής 2014-17 δεν μπορεί να συνεχίζεται για πολύ ακόμη. Στερεί βαθμούς ελευθερίας από τη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους.

Kαθυστερήσεις στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Ούτε στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σημειώθηκε σημαντική πρόοδος την προηγούμενη εβδομάδα.
Θεωρούμε ότι μια συμφωνία όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο ούτε την συνοχή της κυβέρνησης αλλά ούτε και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2014.

TAGS