Η Κροατία και η Βοσνία- Ερζεγοβίνη είναι οι μονές χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου αναμένεται να αυξηθεί και φέτος ο αριθμός των επισφαλών δανείων, ωστόσο το κροατικό τραπεζικό σύστημα είναι από τα πλέον κεφαλαιοποιημένα, δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος Κεντρικής- Ανατολικής Ευρώπης του ιταλικού τραπεζικού Ομίλου UniCredit, Τζιάνι Φράνκο Πάπα, σε συνέδριο του "Euromoney", που πραγματοποιήθηκε χθες στη Βιέννη.

Η πενταετής ύφεση της κροατικής οικονομίας επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα, εξήγησε ο κ. Πάπα, προσθέτοντας ότι και φέτος προβλέπεται συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1%, κάτι που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας υπήρξε ένα από τα καλύτερα κεφαλαιοποιημένα, με μέσο όρο του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21% και κάποιες τράπεζες να έχουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά, όπως η Zagrebacka Banka με 25%.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κροατία, σύμφωνα με έρευνα της UniCredit που παρουσίασε το στέλεχος του Ομίλου, ενδέχεται να φθάσουν στο 17,3% φέτος, έναντι 16,5% πέρυσι. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 11,5%, από το 12,2% το 2013. Στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, το μερίδιο των επισφαλών δανείων εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει το 15,7%, από 15% πέρυσι. Παράλληλα, αναμένεται επιτάχυνση του δανεισμού σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής- Ανατολικής Ευρώπης, ακόμη και στην Κροατία, όπου ο δανεισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3% και οι καταθέσεις να αυξηθούν κατά 2,2%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της UniCredit, η Κροατία είναι μία από τις λίγες χώρες, η οικονομία των οποίων θα συρρικνωθεί και φέτος, για να περάσει με τη βοήθεια των κοινοτικών πόρων σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (+1%) το 2015, οπότε και τα επισφαλή δάνεια θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται.

Η ίδια έρευνα προβλέπει ότι η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων στο κροατικό τραπεζικό σύστημα ενδέχεται να παραμείνει στο ποσοστό του 0,5% του 2013. Αντίστοιχα, στην Κεντρική- Ανατολική Ευρώπη αναμένεται απόδοση της τάξης του 0,7%.

Ο κ. Πάπα σημείωσε ότι η σταδιακή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κεντρική- Ανατολική Ευρώπη πιθανόν να συνοδευθεί από ταχύτερη αύξηση του δανεισμού, κυρίως στον τομέα των επιχειρήσεων. Η πιο έκδηλη θετική μακροοικονομική τάση στην περιοχή στη διάρκεια του προηγούμενου έτους υπήρξε η βιομηχανική ανάκαμψη, που αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος. Από τις αρχές του 2013, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε περισσότερο από 5% σε ετήσια βάση στις περισσότερες χώρες της περιοχής.

Από τους αναλυτές της UniCredit προβλέπεται μέση αύξηση του ΑΕΠ στην περιοχή της Κεντρικής- Ανατολικής Ευρώπης κατά 2% το 2014 και 2,5% το 2015 και αντίστοιχα στη ζώνη του ευρώ 1,5% φέτος και 1,8% το 2015.