«Κομβικό σημείο για την ανάταση της ελληνική οικονομίας είναι η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους» σημείωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Μιλώντας στην εκδήλωση του ΣΕΒ, ο κ. Σάλλας επεσήμανε ότι με δεδομένη τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής πολιτικής και της τήρησης των υποχρεώσεων μας απέναντι στους δανειστές θα μπορούσε εντός του 2014 να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους, με πιθανότερη εκδοχή την επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής, την περαιτέρω μείωση του επιτοκίου, αλλά και την μεταφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διάσωσης, χρέους ύψους 25 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στα χρήματα με τα οποία ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας Πειραιώς, η μείωση του χρέους κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2012 προϋποθέτει:

- Τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού κατά 50% στο «κρατικό χρέος» (των 210 δισ. ευρώ) καθώς και την εξασφάλιση σταθερών επιτοκίων μέχρι το 2020, 

- Τη μετακύληση των 17,5 δισ. ευρώ (που αφορούν την ECB και άλλες κεντρικές τράπεζες) από τα 41 δισ. ευρώ χρέους που λήγουν το 2014 και 2015 για τουλάχιστον 15 έτη, και 

- Τη μεταφορά στον ESM (European Stability Mechanism) χρέους 25 δισ. ευρώ, ποσό με το οποίο το ΤΧΣ χρηματοδότησε τα κεφάλαια των 4 συστημικών τραπεζών. Άλλωστε, η αξία των μετοχών, που ουσιαστικά θα κατέχει, αντισταθμίζει ήδη τον κίνδυνο για το ESM, αλλά θα μπορούσε να προβλεφθεί και κάποιου ειδικού τύπου "margin call". Ακόμα και στην περίπτωση που το επιτόκιο δανεισμού δεν αλλάξει, το χρέος περιορίζεται στο 110% του ΑΕΠ.

«Η διαμόρφωση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνθηκών βιωσιμότητας του χρέους και αναβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας, θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και την αποκατάσταση αξιοπιστίας των ελληνικών τραπεζών, ανοίγοντας το δρόμο για την εξασφάλιση ρευστότητας και με πιο ανταγωνιστικούς όρους», σημείωσε ο κ. Σάλλας. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν υγιείς επιχειρήσεις, ωστόσο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με επιχειρήσεις ολόκληρων κλάδων οι οποίες είναι υπερδανεισμένες και με πρόβλημα ρευστότητας. 

Κατέληξε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε να δίνονται λύσεις σε επιχειρήσεις που μπορούν και πρέπει να επιβιώσουν με βελτίωση του φορολογικού καθεστώτος και τη θεσμοθέτηση σύγχρονων μηχανισμών αναδιάρθρωσής τους.