Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών το Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2013, σημείωσε μείωση 2,6%, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012. 

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 2,2%, έναντι αύξησης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2013, σημείωσε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012. 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.