Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρείας Executive Lease AE από την επίσης 100% θυγατρική Panergon ΑΕ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Σφακιανάκης ΑΕΒΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επωνυμία της εταιρείας Panergon ΑΕ μετά τη συγχώνευση αλλάζει σε Executive Lease AE.