Αβεβαιότητες που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις θα περιοριστούν σταδιακά και τελικά θα εκλείψουν με τη συνέχιση της πορείας βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και με την εξασφάλιση της ανάκαμψης και ικανοποιητικής ανάπτυξής της από το 2014 και στα επόμενα έτη, αναφέρει στο Εβδομαδιαίο της Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων η Alpha Bank

Η ανάκαμψη και η ανάπτυξη θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο με την ταχεία αύξηση της διεθνώς ανταγωνιστικής απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας από το 2014. Θα στηριχθούν ασφαλώς στην ενεργοποίηση των επενδύσεων στα έργα υποδομής που ήδη προωθούνται από το τρέχον έτος, με τη συνέχιση και της εντυπωσιακής πορείας ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού που ήδη μας δείχνει το δρόμο από το 2013.

Επιπλέον, η μεγάλη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας που επιτεύχθηκε στην περίοδο 2010- 2013 και τα αναμφισβήτητα συγκριτικά της πλεονεκτήματα θα συμβάλουν τελικά (με την περαιτέρω μείωση και της αβεβαιότητας) και στην προσέλκυση σημαντικών επιχειρηματικών επενδύσεων στους κλάδους της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, ενισχύοντας περαιτέρω την αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και την υποκατάσταση εισαγωγών, σε αντιστροφή των τάσεων φυγής των επιχειρήσεων που επικράτησαν στην Ελλάδα στη δεκαετία του 2000.

Αυτά βέβαια θα συμβούν εάν συνεχιστεί και ενταθεί ο προσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής προς την σταθερότητα και την εγκατάλειψη του κρατισμού, με ταυτόχρονη μεγαλύτερη τόνωση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Το κράτος δεν παράγει, απλώς διανέμει ότι παράχθηκε με την σκληρή εργασία και αποταμίευση των άλλων. Και, βεβαίως, η διανομή χωρίς θεσμούς γίνεται πεδίο παράνομου πλουτισμού από ανθρώπους που δήθεν κόπτονται για τους φτωχούς και αδύναμους.

Οι εξελίξεις στους βασικούς οικονομικούς δείκτες στους τελευταίους μήνες του 2013 δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται ακόμη σε πορεία πτώσης του ΑΕΠ στο 4ο 3μηνο.2013. Ωστόσο ενισχύθηκαν περαιτέρω οι προσδοκίες ότι αυτή η πτώση έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για θετική αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης σε ετήσια βάση από το 1ο 3μηνο του 2014. Ειδικότερα, οι πιο σημαντικές οικονομικές εξελίξεις στο 4ο 3μηνο 2013 ήταν περιληπτικά οι ακόλουθες:

Πρώτον, σταθεροποιήθηκε το οικονομικό κλίμα στη χώρα, με το σχετικό δείκτη (ESI), που καταρτίζεται από το ΙΟΒΕ και ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα (βλέπε Διάγραμμα), στο 91,1 στο 4ο 3μηνο 2013 (Δεκ.2013: 90,9), από 91,3 στο 3ο 3μηνο 2013, 82,73 στο 4ο 3μηνο 2012 και 79,7 στο 3ο 3μηνο 2012. Ειδικότερα, αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο 4ο 3μηνο 2013 στο - 65,4 (Δεκ.2013: -63,3), από -73,2 στο 3ο 3μηνο.2013.

Δεύτερον, επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή πορεία του ελληνικού τουρισμού και στο 4ο 3μηνο 2013 κατά το οποίο οι αφίξεις ξένων τουριστών ήταν αυξημένες κατά 20,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 1,263,7 χιλ., από 1.051,1 χιλ. στο 4ο 3μηνο 2012 και 1.141,1 στο 4ο 3μηνο 2011.

Τρίτον, η ανωτέρω καλή πορεία του τουρισμού συνέβαλε και στην ελαχιστοποίηση της πτώσης της μισθωτής απασχόλησης κατά -32,21 χιλ. άτομα στο 4ο 3μηνο 2013.

Τέταρτον, στον τομέα της ιδιωτικής κατανάλωσης σημειώνεται ουσιαστική επιβράδυνση της πτώσης του δείκτη όγκου των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου στο -2,3% τον Οκτ.2013, από πτώση της κατά -5,6% τον Σεπτ.2013, -9,2% τον Αύγ.2013 και κατά -14,3% τον Ιούλ.2013.

Πέμπτον, συνεχίζεται η πτώση της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία ανήλθε στο -5,8% τον Νοέμ.2013, από χαμηλότερα επίπεδα πτώσης στους προηγούμενους μήνες, με μικρή πτώση κατά - 1,9% σε ετήσια βάση στο 11μηνο.2013. Ειδικότερα τον Νοέμ.2013, η πτώση της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό (-1,55 π.μ.) στην πτώση της παραγωγής παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα κατά -13.7%, μετά την αύξησή της κατά 53,1% τον Νοέμ.2012 (+6,0 π.μ.). Επομένως, χωρίς το πετρέλαιο η παραγωγή των λοιπών κλάδων της μεταποιητικής βιομηχανίας θα ήταν αυξημένη τον Νοέμ.2013.

Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της παραγωγής στον κλάδο των τροφίμων κατά -5,8% τον Νοέμ.2013 και κατά -5,3% στο 11μηνο.2013, η οποία οφείλεται αφενός στη διακοπή της παραγωγής μιας μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων και αφετέρου στη μείωση της εγχώριας ζήτησης λόγω και της σημαντικής μείωσης των εγχώριων εισοδημάτων.

Τέλος σημειώνεται ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία ανήλθε στο 87,8 το 2013, από 77,2 το 2012, αλλά διαμορφωνόταν τον Δεκ.2013 στο 83,4, πολύ χαμηλότερα από το 96,1 τον Σεπτ.2013 και στα ίδια επίπεδα με τον Δεκ.2012.

Αντίθετα, ο δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) στη μεταποιητική βιομηχανία διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 50, δείχνοντας σταθεροποίηση της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας, από πολύ χαμηλότερα επίπεδα τους προηγούμενους μήνες.

Τα ανωτέρω δείχνουν ότι η πορεία σταθεροποίησης και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με την επίτευξη μεγαλύτερων του αναμενομένου πλεονασμάτων στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

Αυτό που απαιτείται από εδώ και πέρα είναι συνέπεια και επιμονή στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και στην προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία για να επιτευχθεί τελικά η ανάκαμψη και η είσοδος της χώρας σε μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, με την εκμετάλλευση της σημαντικά βελτιωμένης διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της και των αξιόλογων συγκριτικών της πλεονεκτημάτων σε σημαντικούς παραγωγικούς τομείς, όπως προαναφέρθηκε.

Όλοι οι παράγοντες της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας (Κυβέρνηση, Αντιπολίτευση και Τρόικα) έχουν υποχρέωση να συμβάλουν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων για να επιτευχθεί η οριστική έξοδος από την κρίση με ταχεία αύξηση της απασχόλησης και με όσο το δυνατό ταχύτερη μείωση της ανεργίας σε αποδεκτά επίπεδα για τη χώρα μας.

TAGS