Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P) επιβεβαίωσε σήμερα την πιστοληπτική ικανότητα της Σλοβενίας σε "Α- με σταθερή προοπτική".

Ο οίκος αναμένει ότι θα σημειωθεί πρόοδος στη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Εκτιμά, επίσης, ότι οι σλοβενικές Αρχές ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα και συνεπώς δεν θα χρειαστεί διάσωση.

Η πρόβλεψη "σταθερής προοπτικής" βασίζεται στην εκτίμηση, ότι η σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και η αναδιάρθρωση των τραπεζών θα συνεχιστούν, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση ο κυβερνητικός συνασπισμός να παραμείνει στην εξουσία μέχρι τις επόμενες προγραμματισμένες για το 2015 γενικές εκλογές.

Ο S&P αναφέρει στην έκθεσή του κάποιες καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ αναμένει να σημειωθεί μεσοπρόθεσμα πρόοδος στην προώθηση των μέτρων για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης .

Ο οργανισμός επιφυλάσσεται να υποβαθμίσει την αξιολόγησή του, σε περίπτωση που η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα επιδεινωθεί, αν το δημόσιο χρέος αυξηθεί ή αν υπάρξει πολιτική αστάθεια. Αντίστοιχα, μία αναβάθμιση θα ήταν πιθανή στην περίπτωση που υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην οικονομία και τα δημόσια οικονομικά, με το σενάριο αυτό, πάντως, να θεωρείται απίθανο να επαληθευτεί τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει 1% συρρίκνωση του ΑΕΠ της Σλοβενίας το τρέχον έτος και μία επάνοδο στην οικονομική ανάπτυξη, της τάξης του 0,9%, το επόμενο έτος. Το 2016 η οικονομία της χώρας εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 2,1%. Αν οι προβλέψεις αυτές δεν αλλάξουν, θα σημαίνει ότι η κρίση είχε ως αποτέλεσμα μία συνολική μείωση του ΑΕΠ της χώρας, της τάξης του 6%.

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζεται ότι το προηγούμενο έτος έφθασε στο 15,7% του ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το κόστος της οποίας εκτιμάται ότι ανήλθε στο 11,4% του ΑΕΠ. Φέτος το έλλειμμα αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,2% του ΑΕΠ και το επόμενο έτος στο 2,5%, ώστε η χώρα να συμμορφωθεί εκ νέου με τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τιμή αναφοράς στη συνθήκη του Μάαστριχτ για την ύπαρξη δημόσιου ελλείμματος ορίζεται το 3% του ΑΕΠ).

Ειδικότερα όσον αφορά στη διάσωση των τραπεζών ο οίκος αρχικά είχε εκτιμήσει το κόστος της στο 17,1% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα εκτιμά ότι στη χειρότερη περίπτωση θα φθάσει το 15,4%.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να φθάσει φέτος στο υψηλότερο επίπεδο, ήτοι στο 75,6% του ΑΕΠ και να σταθεροποιηθεί γύρω από αυτό το ποσοστό έπειτα.

Ανάμεσα στα ισχυρά σημεία της Σλοβενίας, ο S&P υπογραμμίζει την "ανοιχτή και σχετικά υγιή οικονομία και τη μείωση της καθαρής θέσης των υποχρεώσεων της χώρας στο εξωτερικό".

Από το 2011 η Σλοβενία καταγράφει πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το πλεόνασμα αναμένεται ότι θα ανέλθει φέτος στο 6% και θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω τα επόμενα δύο χρόνια, μπροστά στις βελτιωμένες εξαγωγικές επιδόσεις και τη συνεχιζόμενη αδύναμη εγχώρια ζήτηση.

Το καθαρό εξωτερικό χρέος, το οποίο ανήλθε σε περίπου 99% των εσόδων των τρεχουσών συναλλαγών το 2009 και μειώθηκε στο 72,5% το προηγούμενο έτος, αναμένεται να μειωθεί στο 46,1% μέχρι το 2016.

Ως λιγότερο ενθαρρυντικά στοιχεία αναφέρονται "το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, το οποίο συνδέεται εν μέρει με την κυβερνητική στήριξη στις κρατικές τράπεζες", "οι αδύναμες αγορές εργασίας και ακινήτων" και "οι κίνδυνοι στην εφαρμογή των πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλημάτων".

Σύμφωνα με τον S&P, η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της σλοβενικής οικονομίας, ωστόσο το "άνοιγμα" της οικονομίας συνεπάγεται και ότι οι προοπτικές ανάπτυξής της θα εξαρτηθούν και από τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάκαμψης των κυριότερων εμπορικών εταίρων της χώρας.