Ανάπτυξη με ρυθμό 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) φέτος και 1% το 2015 προβλέπει η Τράπεζα της Ιταλίας, το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας.

Σε έκθεσή της που έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα η Τράπεζα της Ιταλίας υπογράμμισε ότι η εσωτερική ζήτηση συνεχίζει να είναι αδύναμη, αλλά η συνολική βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζει μια πρώτη ανάκαμψη.

Η ανεργία υπολογίζεται ότι φέτος θα αγγίξει το 12,8% και του χρόνου το 12,9%. Οι θέσεις εργασίας, κατά την ανάλυση των ειδικών της Banca d'Italia, θα αυξηθούν μόνον όταν υπάρξει τόνωση της εσωτερικής αγοράς και της εγχώριας ζήτησης.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη μείωση των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις «αποτελεί ένα εμπόδιο, το οποίο επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη».

Οι περιορισμένες ενδείξεις ανάκαμψης των τελευταίων μηνών, υπογραμμίζει η έκθεση αυτή της ιταλικής κεντρικής τράπεζας, δεν ευνοούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως όσες βρίσκονται στις νότιες περιφέρειες της χώρας, όπου είναι εντονότερο το πρόβλημα της ανεργίας, κυρίως στους νέους μέχρι 25 ετών.