Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν για τους επαγγελματίες από τη νέα διάταξη της υποχρεωτικής εξόφλησης των τιμολογίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ορισμένοι επαγγελματίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή, για διάφορους λόγους, και δυσανασχετούν είτε γιατί χάνουν πελάτες είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν προμήθειες.

Για το θέμα αυτό το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων από επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης του Υπουργείου Οικονομικών η οποία επιβάλλει, από 1η Ιανουαρίου 2014, την εξόφληση όλων των τιμολογίων άνω των 500 ευρώ μέσω τραπέζης.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών «οι διαμαρτυρίες προέρχονται κυρίως από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πολλές φορές είναι υποχρεωμένοι να συναλλάσσονται με τους προμηθευτές τους εκτός ωραρίου λειτουργίας τραπεζών και δεν διαθέτουν τα μέσα τραπεζικής πληρωμής (κάρτες, e-banking, επιταγές). Η δε μετάθεση πληρωμών την επομένη, μόνο αντιπαραθέσεις, ανασφάλεια και τελικά την ακύρωση των συναλλαγών πυροδοτεί».

«Στην εποχή της κρίσης, η γρήγορη και έγκυρη πληρωμή παίζει καθοριστικό ρόλο κατά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και κάθε διαδικασία που τις δυσκολεύει κατά κύριο λόγο αποβαίνει σε βάρος της αγοράς και ιδίως των μικρών επιχειρήσεων», αναφέρει το Επιμελητήριο.

Και προσθέτει: «Πολλές επιχειρήσεις ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως  αυτές των περιπτέρων και της εστίασης (εστιατόρια και μπαρ), όπου μεγάλος όγκος των συναλλαγών με προμηθευτές γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών. Προβληματισμός υπάρχει και σε επιχειρήσεις καυσίμων, με διερχόμενους οδηγούς μεγάλων οχημάτων που είναι σύνηθες να κινούνται νυχτερινές ώρες και δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουν μέσο έγκυρης τραπεζικής πληρωμής.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν πληρώσει μέσω τραπεζών, τα ποσά των τιμολογίων δεν θα εκπίπτουν με αποτέλεσμα να επιβληθεί σε όλο το ποσό φόρος 26% για δηλούμενα κέρδη μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για κέρδη πάνω από αυτά ενώ θα χάνεται και ο ΦΠΑ εφόσον είναι «μη εκπιπτόμενη δαπάνη».

Οι επαγγελματίες ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το θέμα και «αντί να περιπλέκει το φορολογικό σύστημα και να παρεμποδίζει τις ομαλές συναλλαγές στην αγορά, να τα απλοποιήσει για να διευκολύνει την επανεκκίνηση της οικονομίας».