Προθεσμία μέχρι τις 20 Μαρτίου για να προσέλθουν στην Εφορία έχουν οι αγρότες που είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν λογιστικά βιβλία εσόδων - εξόδων.

Σύμφωνα με το «Έθνος» η λεπτομερής εγκύκλιος για το νέο καθεστώς φορολόγησής τους εκδόθηκε από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Οσοι το 2013 είχαν τζίρο από πωλήσεις ή παραδόσεις αγροτικών προϊόντων που ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ ή έλαβαν κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από 5.000 ευρώ υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν παραστατικά τιμολόγια, ακόμη και αποδείξεις λιανικής πώλησης από ταμειακές μηχανές και ταυτόχρονα να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Το καθαρό εισόδημα θα φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ, ενώ το τέλος επιτηδεύματος, όπως σε όλους τους επαγγελματίες, προσδιορίζεται στα 650 ευρώ. 

Παράλληλα η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος ορίζεται στο ύψος του 55%.