Έλλειμμα ύψους 1,32 δισ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της Ρουμανίας, κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, καταγράφοντας σημαντική μείωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, οπότε είχε διαμορφωθεί στα 5,39 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR), η συρρίκνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών αποδίδεται στη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 3,57 δισ. ευρώ, στο πλεόνασμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ που κατέγραψε το ισοζύγιο υπηρεσιών και το πλεόνασμα ύψους 151 εκατ. ευρώ του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. 

Οι άμεσες επενδύσεις, που πραγματοποιήθηκαν από μη κατοίκους Ρουμανίας, διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, αυξημένες κατά 22,3% έναντι του αντίστοιχου 11μηνου του 2012. 

Το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της Ρουμανίας στις 30 Νοεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 78 δισ. ευρώ, ήτοι στο 80,1% του συνολικού εξωτερικού χρέους, μειωμένο κατά 1% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του 2012. 

Το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στις 30 Νοεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 19,3 δισ. ευρώ (19,9% του συνολικού εξωτερικού χρέους), μειωμένο κατά 7,6% σε σύγκριση με τα τέλη του 2012. 

Σύμφωνα με την BNR, ο δείκτης εξυπηρέτησης του μέσου και μακροπρόθεσμου χρέους διαμορφώθηκε στο 41,2% το 11μηνο του 2013, έναντι 34,9% το 2012.