Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ενέκρινε δάνειο ύψους ύψους 150 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Σερβία.

Πρόκειται για το πρώτο μέρος χρηματοδότησης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προορίζονται για την οικονομική ανάκαμψη της Σερβίας και συνδρομή στην ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΙΒ.

Το μεγαλύτερο τμήμα των 150 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα μικρότερο στην υλοποίηση μικρών και μεσαίων τοπικών έργων υποδομής, τα οποία- κατά κύριο λόγο -αφορούν τους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και του εξορθολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας.