Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών οι αφίξεις τουριστών το Δεκέμβριο 2013 ανήλθαν σε 54.813 σε σύγκριση με 54.772 το Δεκέμβριο 2012, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση 0,1%.

Το Δεκέμβριο σημειώθηκε αύξηση 1,6% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 16.847 το Δεκέμβριο του 2012 σε 17.115 το Δεκέμβριο του 2013). Αντίθετα μείωση 16,3% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα (7.577 το Δεκέμβριο του 2013 σε σύγκριση με 9.050 το Δεκέμβριο του 2012) και 9,1% μείωση από τη Ρωσία (5.664 σε σύγκριση με 6.234 πέρσι).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.405.390 σε σύγκριση με 2.464.908 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας μείωση 2,4%.