Καθαρές ζημιές, ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ, παρουσίασαν οι τράπεζες της Σλοβενίας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, τριπλάσια αύξηση έναντι του προηγούμενου έτους, καθώς υπήρξε ταυτόχρονη αύξηση των προβλέψεων και μείωση των εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Οι απομειώσεις και οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 43,2%, σε 1,44 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, που αποτελούν τη βασική πηγή των τραπεζικών εσόδων, υποχώρησαν σχεδόν κατά το ένα πέμπτο, στα 683,9 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια προς μη τραπεζικούς φορείς συνέχισαν να συρρικνώνονται, σημειώνοντας ετήσια πτώση 11,7%, στα 28 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις μη τραπεζικών πελατών, ωστόσο, επεκτάθηκαν κατά 2,7% στα 25 δισ. ευρώ, παρά το ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,2%, στα 14,4 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών μειώθηκε κατά το ένα δέκατο, στα 42,7 δισ. ευρώ.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι τα στοιχεία αντανακλούν την εκκαθάριση των τραπεζών Probanka και Factor banka. Επισημαίνει ακόμη, ότι η εικόνα στο τέλος του έτους ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετική, καθώς οι τρεις κρατικές τράπεζες -NLB, NKBM και Abanka- ανακεφαλαιοποιήθηκαν, μαζί με την Factor banka και την Probanka στα μέσα του Δεκεμβρίου 2013, με το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης στα 3,2 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η NLB και NKBM ξεκίνησαν ήδη τη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στην Εταιρεία Διαχείρισης Τραπεζικών Στοιχείων Ενεργητικού (BAMC).