Στο πλαίσιο μηνυτήριων αναφορών από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του Μπάμπη Βωβού σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η συγκεκριμένη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μηνυτήριων αναφορών από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες που αφορούν σε οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εταιρία έχει προβεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις τόσο με το Ελληνικό Δημόσιο όσο και με το ΙΚΑ, στα πλαίσια των οποίων κατά τη διάρκεια του 2013 κατέβαλε συνολικά ποσόν που υπερβαίνει τα 6 εκατ. ευρώ.

Στα πλαίσια της διαδικασίας υπαγωγής της εταιρίας στο Άρθρο 99 και μετά την εγκριτική απόφαση του Δικαστηρίου για το άνοιγμα της συνδιαλλαγής με τους πιστωτές, αναμένεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα προβλέπεται – μεταξύ άλλων – η εφάπαξ εξόφληση όλων των οφειλών προς τους προνομιακούς πιστωτές (Ελληνικό Δημόσιο, ΙΚΑ και εργαζομένους), μέσω της πώλησης συγκεκριμένων ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.