Το δημόσιο χρέος της Σερβίας ανήλθε στα 20,09 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013, που αντιστοιχεί στο 61,2% του ΑΕΠ, όπως ανακοίνωσε η δημόσια υπηρεσία διαχείρισής του.

Στη διάρκεια του 2013, το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 2,42 δισ. ευρώ (590 εκατ. ευρώ της αύξησης αυτής προστέθηκαν τον Δεκέμβριο), από τα 17,67 δισ. ευρώ, που είχε διαμορφωθεί στα τέλη του 2012.

Οι συνολικές άμεσες υποχρεώσεις της Σερβίας στο τέλος του Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 17,28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων στο εσωτερικό χρέος αντιστοιχούσαν 7,03 δισ. ευρώ και στο εξωτερικό χρέος 10,25 δισ. Ευρώ.

Το 75% του συνολικού χρέους βασίζεται σε σταθερά επιτόκια και το 25% υπολογίζεται σύμφωνα με κυμαινόμενα επιτόκια.