«Ενισχύεται η αβεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων του 2014 εξαιτίας της δυστοκίας στην λήψη αποφάσεων για το δημοσιονομικό κενό του 2014, του αναμενόμενου δημοσιονομικού αποτελέσματος της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή των προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων», υποστηρίζουν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας.

«Η αύξηση της αβεβαιότητας γίνεται αντιληπτή τόσο από την αύξηση των περιθωρίων των δεκαετών ομολόγων όσο και από την σταθεροποίηση του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ», αναφέρουν οι αναλυτές.

Επίσης, εκτιμούν ότι η χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων από το πλεόνασμα του 2013 πρέπει να γίνει με σύνεση ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος μη-επίτευξης του πλεονάσματος του 2014, ενώ αναφέρουν ότι η αναμενόμενη λύση για το πρόβλημα ελάφρυνσης του χρέους θα περιλαμβάνει μείωση των επιτοκίων και επέκταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων του επισήμου τομέα.

TAGS