Τους εκπροσώπους της κοινής αποστολής Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Παγκόσμιας Τράπεζας δέχεται αυτή την ώρα στο προεδρικό Μέγαρο, στο Βουκουρέστι, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Τραϊάν Μπασέσκου.

Η αποστολή των διεθνών πιστωτών βρίσκεται από προχθές στο Βουκουρέστι και θα παραμείνει έως τις 5 Φεβρουαρίου, για την πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση της προληπτικού χαρακτήρα δανειοδοτικής συμφωνίας του ΔΝΤ με τη Ρουμανία, που εγκρίθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013.

"Η αποστολή του ΔΝΤ θα εξετάζει από κοινού με τις Ρουμανικές Αρχές τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Περαιτέρω θα υπάρξουν συζητήσεις για τα αντισταθμιστικά μέτρα στην τρίμηνη αναβολή της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα- και τη συνεπακόλουθη απώλεια εσόδων -ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απόκλιση από το στόχο για έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 2,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)" δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Οργανισμού για τη Ρουμανία Γκουιλέρμο Τολόσα.