Κατά 15,2% αυξήθηκαν οι αφίξεις µη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2013 σε σύγκριση µε αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2012.

Από τα στοιχεία της Ερευνας Συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το πρώτο εννιάμηνο του 2013 επισκέφθηκαν τη χώρα 15.533.907 ταξιδιώτες, έναντι 13.482.989. Οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (88,7%), παρουσίασαν αύξηση 13,6% σε ετήσια βάση (13.783.529 έναντι 12.138.597), ενώ τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατέγραψαν αύξηση 6,6% (9.110.706 από 8.544.521).

Σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται, από τη Ρωσία, με 1.212.649 αφίξεις από 811.820 το 2012 (αύξηση 49,4%), τη Γαλλία (1.037.041 αφίξεις, αύξηση 16,9%), τη Σερβία (745.472 αφίξεις, αύξηση 24%), τη Γερµανία (1.890.420 αφίξεις, αύξηση 6,9%), την Πολωνία (361.677 αφίξεις, αύξηση 49,5%), την Ολλανδία (520.113 αφίξεις, αύξηση 26,7%) και την Ιταλία (889.083 αφίξεις, αύξηση 14%), ενώ σηµαντική µείωση των αφίξεων παρατηρείται από το Ηνωµένο Βασίλειο (-7,2%), την Ισπανία (-43,3%), τη Νορβηγία (-11,5%) και την Κύπρο (-7,3%).

Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων µη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συµµετοχή διατηρεί η Γερµανία (12,2%) και ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο (10,2%), η Ρωσία (7,8%), η Γαλλία (6,7%) και η Ιταλία (5,7%). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Ασία µε µεγάλη συµβολή αφίξεων από την Τουρκία (675.802 αφίξεις, αύξηση 45%) και από την Αµερική µε µεγάλη συµβολή από τις ΗΠΑ (376.148, αύξηση 26,2%) και τον Καναδά (163.451 αφίξεις, αύξηση 88,1%).

Οι περισσότερες αφίξεις έγιναν αεροπορικώς (10.724.241 αφίξεις) και οδικώς (4.124.230 αφίξεις), με το αεροδρόµιο Ηρακλείου να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (13,9%) και ακολουθούν τα αεροδρόµια της Αθήνας (13,6%) και της Ρόδου (10,2%). Ο κύριος σταθµός εισόδου που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναι των Ευζώνων (11,4%).