Πρόταση για κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους έως 29 ετών κατέθεσε μεταξύ άλλων το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να προχωρούν σε προσλήψεις.

Στο πρώτο τεύχος της «Ελληνικής Οικονομίας», το μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΚΕΠΕ, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, οι πολιτικές που στοχεύουν στην αγορά εργασίας και θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανεργία και να ανακουφίσουν τις αρνητικές συνέπειές της διακρίνονται σε δύο είδη: Τις παθητικές και τις ενεργητικές.

Οι παθητικές πολιτικές αφορούν στην ανακούφιση των ανέργων με την παροχή προνοιακών επιδομάτων στήριξης και βασικό πυλώνα το επίδομα ανεργίας. Αυτές χαρακτηρίζονται δε ως λιγότερο ή περισσότερο γενναιόδωρες με βάση τα κριτήρια λήψης, τη διάρκεια καταβολής, το ύψος αναπλήρωσης, κτλ.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ οι ενεργητικές πολιτικές, αφορούν στην αύξηση της πιθανότητας απασχόλησης ή/και στη βελτίωση των εισοδηματικών προοπτικών ατόμων ή ομάδων, άνεργων ή μη, και, συνήθως, έχουν τη μορφή επιδότησης του κόστους εργασίας (ασφαλιστικές εισφορές ή/και μέρος του μισθολογικού κόστους), προγραμμάτων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης στα πλαίσια της επιχείρησης ή εκτός αυτής, κτλ.

Ειδικά για νέους ανέργους 15 -29 προτείνει την κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση για να προχωρήσει σε πρόσληψη και να κρίνει την καταλληλότητα του εργαζομένου.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το ΚΕΠΕ πρέπει να ενισχυθεί η δράση του ΣΕΠΕ με τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κτλ.).