Η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ΑΑΑ της Γερμανίας και το σταθερό outlook, επικαλούμενη την μείωση του επιπέδου χρέους της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον οίκο, η Γερμανία συνεχίζει να παραμένει στον δρόμο της μείωσης του δημοσίου χρέους της, καθώς «η οικονομία αναπτύσσεται, η θέση του προϋπολογισμού είναι σχετικά ευνοϊκή και τα ονομαστικά επιτόκια είναι χαμηλά».

Σημειώνεται ότι στις 10 Ιανουαρίου και η Standard & Poor's επιβεβαίωσε τη σύσταση ΑΑΑ με σταθερό outlook για τη χώρα.