Τα πετρελαιοειδή προϊόντα «διέσωσαν» για έναν ακόμη μήνα το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, καθώς, με τη συμπερίληψή τους το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται, τον περασμένο Νοέμβριο, μειωμένο κατά 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αυξημένο κατά 25%), ενώ στο 11μηνο πέρυσι, οι αντίστοιχες μεταβολές είναι -12% και -6,7%. 

Ειδικότερα, από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, προκύπτουν τα εξής: 

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.680,5 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2013, έναντι 4.342,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 15,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 113,4 εκατ. ευρώ, ή 4,4%). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.143,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.767,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 22,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 125 εκατ. ευρώ, ή 7,8%). 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 1.537,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1.575,8 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 238,4 εκατ. ευρώ, ή 25%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, ανήλθε στο ποσό των 43.235,3 εκατ. ευρώ, έναντι 45.444,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 4,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 1.261,8 εκατ. ευρώ, ή 4,4%). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 25.378,4 εκατ. ευρώ, έναντι 25.151,1 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 391 εκατ. ευρώ, ή 2,5%). 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 17.856,9 εκατ. ευρώ, έναντι 20.293,2 εκατ. ευρώ το 11μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 12% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 870,8 εκατ. ευρώ, ή 6,7%).