Η Παγκόσμια Τράπεζα καθυστερεί την έκδοση απόφασης σχετικά με ένα δάνειο ύψους 250 εκατ. δολαρίων προς τη Σερβία, καθώς η χώρα δεν έχει υιοθετήσει ακόμη τους προαπαιτούμενους για τη χορήγηση του δανείου νόμους.

Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις εκπροσώπων της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να αποφασίσει στις 27 Φεβρουαρίου, αν θα χορηγήσει στη Σερβία το δάνειο για τη στήριξη του προϋπολογισμού της. Η εκταμίευση των χρημάτων θα είναι δυνατή με την επικύρωση της συμφωνίας από το σερβικό κοινοβούλιο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο διευθυντής του γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Βελιγράδι Τόνι Βερχέιτζεν δήλωσε ότι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της χώρας και η ψήφιση των νόμων περί ιδιωτικοποιήσεων, περί πτωχεύσεων και οικοδομικών αδειών.

Στις 30 Δεκεμβρίου, η σερβική κυβέρνηση ενέκρινε το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις και τις τροποποιήσεις του νόμου περί πτωχεύσεων, αποστέλλοντάς τα προς ψήφιση στο κοινοβούλιο, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Οι νόμοι αυτοί αποτελούν τη βάση για την έναρξη των εργασιών του μεταβατικού ταμείου υποστήριξης, για τις ανάγκες του οποίου έχει προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό των 20 δισ. δηναρίων (236,5 εκατ. δολ.), τα οποία θα διατεθούν για την αποπληρωμή καθυστερημένων μισθών, τη διασφάλιση των χρόνων αδιάλειπτης προϋπηρεσίας των εργαζομένων και την πληρωμή αποζημιώσεων προς απολυμένους των επιχειρήσεων σε καθεστώς αναδιάρθρωσης.