Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P) υποβάθμισε σήμερα τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Κροατίας σε "BB" από "BB+", διατηρώντας σταθερή την προοπτική. 

"Η υποβάθμιση αντανακλά την οπτική μας, ότι τα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που έλαβε η κροατική κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή, για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και να θέσουν τα δημόσια οικονομικά σε μία πιο βιώσιμη πορεία. Πιστεύουμε ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας παραμένει ασθενής, εξαιτίας παραγόντων, όπως η άκαμπτη αγορά εργασίας και το περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον" αναφέρει ο οίκος στην έκθεση αιτιολόγησης της απόφασής του. 

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες, που απορρέουν από την πρόσφατη ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. "Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ θα περιοριστούν από τις διαρθρωτικές προκλήσεις" αναφέρει ο οίκος και επισημαίνει την πιθανότητα περιορισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, λόγω πολιτικών ελιγμών ενόψει των γενικών εκλογών το 2015. 

Ο S&P θεωρεί ότι από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο κυβερνητικός συνασπισμός, πριν από δύο χρόνια, απέτυχε στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, που να βελτιώσουν ουσιαστικά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 

"Πιστεύουμε ότι αυτό αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα και την αντίσταση κατεστημένων συμφερόντων, που επωφελούνται από παγιωμένα εδώ και χρόνια δικαιώματα. Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν τη στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης της κυβέρνησης και θα βελτιώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης. Απουσία πολιτικής μέτρων που θα βελτιώσουν ουσιωδώς τις δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας και θα 'ξεκλειδώσουν' τις εξαγωγική δυναμική της Κροατίας, πέρα από τον τομέα του τουρισμού, αναμένουμε μόνο μικρή οικονομική ανάπτυξη από το 2015" σημειώνεται. 

Εξάλλου, ο S&P σημειώνει ότι η συμπερίληψη στο δημόσιο χρέος των εκκρεμών κρατικών εγγυήσεων προς τους κρατικούς αυτοκινητοδρόμους, θα επιδεινώσει τη συνολική αύξηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης. "Αναμένουμε ότι η καθαρή επιβάρυνση του χρέους της γενικής κυβέρνησης θα συνεχίσει να αυξάνεται, περίπου στο 70% του ΑΕΠ μέχρι το 2016 και οι πληρωμές των τόκων στο 9,4% των εσόδων" αναφέρει. 

Όσον αφορά την ερμηνεία της "σταθερής προοπτικής" στην αξιολόγησή του, ο οίκος διευκρινίζει ότι "αντικατοπτρίζει την άποψή μας ότι οι κίνδυνοι αξιολόγησης είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι". 

"Η σταθερή προοπτική εξισορροπεί της προβλέψεις των μεσοπρόθεσμων οφελών από την ένταξη στη ΕΕ, έναντι των εκτιμήσεων για περιορισμένες προοπτικές σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης μεταρρυθμίσεων", προσθέτει, αναφέροντας επιπλέον ότι με βάση τη σταθερή προοπτική "αυτή τη στιγμή υπάρχει μικρότερη της μίας στις τρεις πιθανότητα να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την αξιολόγηση κατά το επόμενο έτος".