Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διατηρεί τη βαθμολογία του για τη Σλοβενία στο "Ba1", βελτιώνοντας, όμως, την προοπτική από "αρνητική" σε "σταθερή", κρίνοντας ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι ποιότητας ενεργητικού και οι ασκήσεις αντοχής (stress tests) των τραπεζών μετρίασαν την αβεβαιότητα για το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Η αναδιάρθρωση των τραπεζών, όπως διευκρίνισε ο Moody's, ήρε και την αβεβαιότητα σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της κυβέρνησης, ενώ μείωσε και την ανάγκη για εξωτερική βοήθεια.

Η συνολική βαθμολογία της οικονομίας, πάντως, παραμένει χαμηλή και με δυσοίωνες προοπτικές, με τον οίκο να προβλέπει για φέτος ύφεση 0,7% μετά από συρρίκνωση 2% το 2013.

Επιπλέον, η εταιρική μόχλευση (επανεπένδυση του χρέους, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν οι επιχειρήσεις μεγαλύτερη απόδοση από το κόστος των τόκων), σύμφωνα με τον οίκο, αν και μειώνεται παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με συγκρίσιμα μεγέθη γειτονικών χωρών.

Ο Moody's δεν αναμένει βελτίωση της αξιολόγησης της χώρας σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, επικαλούμενος και την εκτίμηση του ΔΝΤ, ότι οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Παρ' όλα αυτά, επισημαίνει ότι θα εξετάσει μία πιθανή αναβάθμιση, αν σημειωθεί πρόοδος στη δημοσιονομική εξυγίανση και ενδυναμωθεί η εγχώρια ζήτηση.

Αντίστοιχα, σημειώνει ότι θα μπορούσε να προβεί σε υποβάθμιση, στη περίπτωση νέας επιδείνωσης των μακροοικονομικών δεικτών ή αύξησης του βαθμού δυσκολίας πρόσβασης στο δανεισμό.