Πάνω από 550.000 πολίτες αναζητούν εργασία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με το ονομαστικό μέγεθος της ανεργίας να ανέρχεται στο 44,5%, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας εργασίας και απασχόλησης της χώρας.

Σύμφωνα με τους στατιστικούς δείκτες, στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 στους καταλόγους ανέργων ήταν εγγεγραμμένοι συνολικά 553.481 πολίτες, 2.000 περισσότεροι σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2012.

Οι περισσότεροι άνεργοι, 392.000 άτομα, βρίσκονται στην Κροατο-Μουσουλμανική Ομοσπονδία της Βοσνίας και περίπου 150.000 άτομα στη Σερβική Δημοκρατία.  

Πάνω από το 60% των ανέργων είναι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στη Βοσνία, η οποία με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού έχει 3,8 εκ. κατοίκους, το στατιστικό ποσοστό ανεργίας φθάνει το 44,5%.

Εκτίμηση της υπηρεσίας εργασίας και απασχόλησης είναι ότι η πραγματική ανεργία είναι της τάξης του 27,5%, επειδή οι εγγραφές ανέργων σε καταλόγους δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση, με δεδομένο ότι μέρος των ονομαστικά άνεργων απασχολείται στον διαδεδομένο τομέα της γκρίζας οικονομίας.