Θετικές επιπτώσεις εκτιμάται, ότι θα έχει για τον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών, η ψήφιση, τον προηγούμενο μήνα, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κανονισμού, για την οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

«Το θεσμικό αυτό εργαλείο της ΕΕ λύνει σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλάνιζε τον κλάδο τα τελευταία 12 χρόνια» τονίζει σε σχετικές δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σελόντα Γιάννης Στεφανής. 

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανή, με την οργάνωση παραγωγών βελτιώνονται οι συνθήκες όσον αφορά στην τοποθέτηση στην αγορά των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, προσαρμόζοντας την παραγωγή στις απαιτήσεις της αγοράς, βελτιώνονται οι οικονομικές αποδόσεις, σταθεροποιούνται οι αγορές ,ενώ επίσης συμβάλλει στην απασχόληση σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές. 

Ο κ. Στεφανής εκτίμησε επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή, εφόσον αξιοποιηθεί, θα συμβάλει θετικά στη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τον κλάδο. 

Σημειώνεται, ότι ο κανονισμός της κοινής οργάνωσης της αγοράς προβλέπει τη δημιουργία εθνικής οργάνωσης παραγωγών, όταν οι εταιρείες που την συγκροτούν εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% της παραγωγής της χώρας αναφοράς. 

Κάθε οργάνωση παραγωγών υποβάλλει σχεδιασμό παραγωγής και εμπορίας στις αρμόδιες εθνικές Αρχές που περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα παραγωγής.
- Στρατηγική εμπορίας για την προσαρμογή της ποσότητας, της ποιότητας και της παρουσίασης της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς.
- Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την οργάνωση παραγωγών με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της (πχ βελτίωση συνθηκών εμπορίας, βελτίωση οικονομικών αποδόσεων, τοποθετήσεις γόνου, ελάχιστες τιμές).
- Ειδικά προληπτικά μέτρα προσαρμογής της προσφοράς για είδη των οποίων η εμπορία αντιμετωπίζει συνήθως δυσκολίες κατά τη διάρκεια του έτους.
- Κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη τα οποία παραβαίνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την εκτέλεση του ιδίου σχεδίου.