Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ονόμασε ως Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές τους: Καλορίτη Γεώργιο, Καποτόπουλο Δημήτριο και Κουτσουδάκη Γεώργιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο Γραμματέα του καθώς και των Επιτροπών του, τον Δασμάνογλου Παναγιώτη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου.Παράλληλα, εξέλεξε ως νέο Γραμματέα του καθώς και των Επιτροπών του, τον Δασμάνογλου Παναγιώτη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου.