Αύξηση 3,2% σε μέσα επίπεδα κατέγραψε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην ΠΓΔΜ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2012, ανακοίνωσε η Στατσιτική Υπηρεσία της ΠΓΔΜ

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2013, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα αυξήθηκε κατά 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εξέλιξη η οποία οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 4,2%.
β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 13,1%.
γ. Στην αύξηση του δείκτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά 1,9%.

TAGS