Την ικανοποίηση του για τις εξαγγελθείσες προθέσεις του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την κατάργηση του συστήματος καταχώρησης των απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων στη χώρα μας, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω εξαγγελίες συντάσσονται με τη σχετική εισήγηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ, για τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά.

Το σύστημα καταχώρησης απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων, το οποίο ισχύει από τις αρχές της δεκαετίας του '90, προβλέπει την κοινοποίηση από πλευράς της βιομηχανίας, πλήθους στοιχείων σχετικών με τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα ως προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην Ελληνική αγορά.

Η κατάργηση του συστήματος καταχώρησης των απορρυπαντικών αποτέλεσε επί σειρά ετών ένα από τα βασικά αιτήματα της βιομηχανίας καθώς η παρουσία του αποτελεί εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της κοινοτικής αγοράς. Το σύστημα αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στην ΕΕ, γεννά γραφειοκρατία και η παρουσία του είναι σήμερα περιττή δεδομένου ότι η ορθή κυκλοφορία και επισήμανση των εν λόγω προϊόντων σε όλη την ΕΕ, ρυθμίζεται πλέον πλήρως από ένα σύγχρονο και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό δίκαιο και βρίσκονται σε ισχύ τα τελευταία 15-20 χρόνια.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του συνδέσμου Γ. Βλασσόπουλος «η κατάργηση του συστήματος καταχώρησης των Απορρυπαντικών αποτελεί, εδώ και χρόνια, πάγιο αίτημα του κλάδου μας. Δεν εξυπηρετεί κάποια ανάγκη της πολιτείας ή του καταναλωτικού κοινού ενώ αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης/μη παρεμπόδισης της κυκλοφορίας προϊόντων εντός της ενιαίας κοινοτικής αγοράς όπως προβλέπεται ρητά από το κοινοτικό δίκαιο».

Ο σύνδεσμος δεσμεύεται να συνδράμει, από την πλευρά του, στη δρομολόγηση της κατάργησης του συστήματος καταχώρησης των απορρυπαντικών, «η οποία όχι μόνο θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της αγοράς από αναχρονιστικές αγκυλώσεις αλλά και θα επιτρέψει στο εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών να αποδεσμευτούν από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και να επικεντρωθούν σε πιο ουσιαστικά ζητήματα για τη βιομηχανία και τους πολίτες όπως π.χ. οι εντατικότεροι έλεγχοι της αγοράς και η εφαρμογή νέων επερχόμενων κοινοτικών νομοθετημάτων για τα χημικά προϊόντα».