Συνοπτικό πίνακα εσόδων και εξόδων κατά κλάδο, προς διευκόλυνση των μετόχων του, θα συμπεριλάβει στο εξής στα οικονομικά του αποτελέσματα ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Με αυτό τον τρόπο δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του εννεαμήνου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013. 

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός είχε έσοδα από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 19.113.798 ευρώ, από τη διακίνηση οχημάτων 9.712.501 ευρώ, από την ακτοπλοΐα 8.345.341 ευρώ, από την κρουαζιέρα 11.252.779 ευρώ, από τις δεξαμενές της ναυπηγοεπισκευής 5.057.940 ευρώ, από την παραχώρηση προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ 25.200.126 ευρώ και από άλλους τομείς 3.193.381 ευρώ. 

Συνολικά, τα έσοδα του ΟΛΠ διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο στα 87.004.651 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9.503.085 ευρώ και τα αποτελέσματα αποσβέσεων σε 20.266.089 ευρώ.

TAGS