Στα 1,535 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Σλοβενίας το 2013, ποσό κατά 12 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί στα 1,55 δισ. ευρώ, καθώς η κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, κατάφερε να αντισταθμίσει την υστέρηση των εσόδων μέσω περικοπών στις δαπάνες.

«Ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν κατά 304 εκατ. ευρώ κάτω της σχετικής πρόβλεψης, οι δαπάνες μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του ελλείμματος» ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Η συνολική αξία των εσόδων διαμορφώθηκε σε 7,78 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες σε 9,314 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο, ο προϋπολογισμός κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 80,7 εκατ. ευρώ, που οφείλεται στη μεγάλη αύξηση της εισροής κοινοτικών κονδυλίων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τα ταμεία της ΕΕ ανήλθαν σε 287 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, έναντι μέσου μηνιαίου όρου στο υπόλοιπο του έτους τα 50 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά τη θετική επίδοση του Δεκεμβρίου, η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων διαμορφώθηκε συνολικά το 2013 στα 933 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας απόκλιση ύψους 252 εκατ. ευρώ από τον στόχο του προϋπολογισμού.