Η κεντρική τράπεζα της Αλβανίας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο στο 3% το βασικό επιτόκιο. Ο Διοικητής , Αντριάν Φουλάνι, παρουσίασε τη μηνιαία έκθεση του εποπτικού συμβουλίου της Τράπεζας και τόνισε ότι «η μείωση του επιτοκίου τον περασμένο μήνα ηταν ενας τρόπος να τονωθεί η οικονομία».

Τόνισε ότι το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την οικονομία και πρόσθεσε ότι το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με τον κ. Φουλάνι, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε κατά 2,3% το τρίτο τρίμηνο του έτους, και πρόσθεσε ότι η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

«Το τραπεζικό σύστημα παραμένει σταθερό, παρά την αύξηση των επισφαλών δανείων», είπε ο κ. Φουλάνι. Πρόσθεσε δε ότι «ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,5%, ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε κατά 2,3% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 ».