Έναντι του ποσού των 225 εκατομμυρίων ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου πούλησε στην Alfa Group Ρωσίας, τη θυγατρική της στην Ουκρανία PJSC. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, Κρίστης Χασάπης, ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία για την πώληση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων του συγκροτήματος στην Ουκρανία που αποτελούνται από:

α) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% του στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PSJC Bank of Cyprus, β) τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την τράπεζα στην PSJC Bank of Cyprus και γ) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία, στην ABH Ukraine Limited, μέλος του Alfa Group.

Η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών σε Κύπρο και Ουκρανία. Τα έσοδα από την πώληση, ανέφερε ο κ. Χασάπης, θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου. Η πώληση θα επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαια του συγκροτήματος κατά 77 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στους κεφαλαιακούς δείκτες του συγκροτήματος. Η Τράπεζα Κύπρου είχε αγοράσει την ουκρανική τράπεζα το Νοέμβριο του 2007, πληρώνοντας 52 εκατομμύρια ευρώ για το 95%.