Ερευνητές και εταιρείες στην Κροατία αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μία συντονισμένη προσπάθεια να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του- ύψους 13 δισ. ευρώ- προγράμματος ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), που αφορά την κατασκευή ενός πειραματικού Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Αντιδραστήρα.

Το έργο χρηματοδοτείται και υλοποιείται από επτά φορείς μέλη, ήτοι την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρόγραμμα ITER, που ξεκίνησε το 1988, σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην έρευνα για τη σύvτηξη και στόχο έχει να αποδείξει τη σκοπιμότητα της σύντηξης ως πηγής ενέργειας, για ειρηνικούς σκοπούς (ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση του μακροπρόθεσμου ενεργειακού εφοδιασμού). Η ερευνητική μονάδα του ITER είναι εγκατεστημένη στο Κανταράς της Γαλλίας.

Η Ένωση Εργοδοτών της Κροατίας (HUP) ανακοίνωσε ότι η χώρα, "ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (EAEC ή Euratom) συμμετέχει στο πιο απαιτητικό πείραμα στο τομέα της ενέργειας, την κατασκευή του πρώτου αντιδραστήρα θερμοπυρηνικής σύντηξης".

Ανάμεσα στις κροατικές εταιρείες που ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα ITER περιλαμβάνονται οι: Koncar, Elka, Alfa tim, Fleksivod, BBR Adria, MIV, DIV, MKP.

Σε συνάντηση που διοργάνωσε η HUP, οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.