Μείωση 26,2% σημείωσε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013 μειώθηκε στις 4.947, από 6.701 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η συνολική αξία των αδειών μειώθηκε κατά 28,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 30,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 29,2%.