Την κατανομή κονδυλίων ύψους 499,345 εκατ. λέβα τού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με στόχο την άνθιση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενέκρινε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, όπως έκανε γνωστό σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Πέταρ Τσομπάνοφ.

Η απόφαση είναι να διανεμηθεί το σύνολο των κονδυλίων στο πλαίσιο του προγράμματος, ανέφερε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι υπήρξε σχετικά καλή γεωγραφική κάλυψη της βουλγαρικής επικράτειας και δεν εξαιρέθηκαν περιφέρειες από τον προγραμματισμό υλοποίησης έργων. Συνολικά, η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε έργα υποδομής, τόσο μεγάλων όσο και μικρότερων οικισμών, τα οποία δεν κατέστη εφικτό να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράμματα.

Κονδύλια ύψους 78,3 εκατ. λέβα διατίθενται για έργα υποδομής στον τομέα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων. Επιπλέον 104,6 εκατ. λέβα κατευθύνονται σε έργα υποδομών μεταφορών, 197,5 εκατ. λέβα για την υλοποίηση κοινωνικών υποδομών (αυτά περιλαμβάνουν 25 εκατ. λέβα για τη δημιουργία σχολείων και νηπιαγωγείων), 15,7 εκατ. λέβα για εγκαταστάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 27 εκατ. λέβα για την υγειονομική περίθαλψη και 62 εκατ. λέβα για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.