Υπερδιπλάσια κέρδη, ύψους 23,45 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η BP για το οικονομικό έτος που έληξε τον Δεκέμβριο, χάρη στη συμφωνία μέσω της οποίας ο ενεργειακός όμιλος απέκτησε μερίδιο στη ρωσική εταιρεία πετρελαίου ΟΑΟ Rosneft.

Για το τέταρτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη της ΒΡ υποχώρησαν κατά 30% σε 1,04 δισ. δολάρια, έναντι κερδών ύψους 1,49 δισ. δολαρίων στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Εξαιρουμένου του εισοδήματος που εξασφάλισε η ΒΡ από την πώληση της συμμετοχής της στην κοινοπραξία ΤΝΚ-ΒΡ στη Rosneft, τα ετήσια κέρδη της μειώθηκαν στα 13,43 δισ. δολάρια από 17,07 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Η συνολική παραγωγή πετρελαίου της εταιρείας ανήλθε στα 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ στο σύνολο του έτους διαμορφώθηκε στα 2,26 εκατ. βαρέλια ημερησίως.