Το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη Ρουμανία θα μπορούσε να μειωθεί σε ποσοστό 5%, εφόσον περιορισθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και η φοροδιαφυγή, δήλωσε ο πρόεδρος της ρουμανικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών υποθέσεων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Γκέοργκι Ντράγκομιρ, μετά από τη συνάντηση της Επιτροπής με τα μέλη της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο Βουκουρέστι.

«Υπάρχουν επαρκείς πόροι για την περικοπή των πέντε ποσοστιαίων μονάδων και όχι μόνο γι' αυτόν τον σκοπό» ανέφερε διευκρινίζοντας ότι η καλύτερη συλλογή φόρων και η μείωση των καθυστερούμενων οφειλών θα επιτρέψουν την υιοθέτηση μέτρων, που θα ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως η μη φορολόγηση των επανεπενδυόμενων κερδών. Σύμφωνα με τον κ. Ντραγκομίρ, στη συνάντηση με το ΔΝΤ δεν ετέθη ζήτημα εισαγωγής νέων φόρων.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα μετέφερε ο βουλευτής του κόμματος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και μέλος της ίδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γκεόργκι Ιαλομιτιάνου, ο οποίος σημείωσε ότι οι ενδείξεις που διαφάνηκαν από την πλευρά του ΔΝΤ σε σχέση με την περικοπή των κοινωνικών εισφορών και τα επανεπενδυόμενα κέρδη, ήταν αρνητικές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΔΝΤ συμφωνεί στην εισαγωγή νέων φόρων και τελών, καθώς η τριμηνιαία αναστολή εφαρμογής του νέου αυξημένου φόρου στα καύσιμα μέχρι την 1η Απριλίου 2014, δεν επιτρέπει να αντισταθμιστούν οι απώλειες του κρατικού προϋπολογισμού από μία ενδεχόμενη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.