Στην υποβάθμιση 12 τραπεζών της Ουκρανίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moοdy's.

Ειδικότερα, υποβαθμίστηκαν οι τράπεζες Privatbank, Ukreximbank, OTP Bank, Raiffeisen Bank Aval, Subsidary Bank Serbank of Russia, PJSC, JSCB, Savings Bank of Ukraine, Credit Dnerp Bank, Prominvestbank, Vab Bank, Raiffeisen Leasing Aval, Bank Finance and Credit JSC.

Αναλυτικά, η Moοdy's έλαβε τις ακόλουθες πράξεις αξιολόγησης:

1) υποβάθμισε τη βασική πιστοληπτική αποτίμηση (Baseline Credit Assessment - BCA) 10 τραπεζών

2) υποβάθμισε την αξιολόγηση των καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα και του χρέους σε ξένο νόμισμα έξι πιστωτικών ιδρυμάτων

3) επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις των καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα και του χρέους σε ξένο νόμισμα πέντε τραπεζών

4) υποβάθμισε το NSR πέντε τραπεζών και επιβεβαίωσε το NSR τεσσάρων.