Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) αύξησε στο 3,5% την πρόβλεψή της για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού στο τέλος του 2014, 0,5% πάνω από την αντίστοιχη πρόβλεψη, στην οποία είχε προβεί τον Νοέμβριο του 2013. 

Τη σχετική έκθεση παρουσίασε σήμερα ο διοικητής της BNR, Μουγκούρ Ισαρέσκου, γνωστοποιώντας ότι η αντίστοιχη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στο τέλος του 2015 είναι το 3,2%. 

Σύμφωνα με την έκθεση της BNR, ο σημαντικότερος πληθωριστικός κίνδυνος συνίσταται στο εξωτερικό περιβάλλον της Ρουμανίας, το οποίο εκτιμάται πως εγκυμονεί κινδύνους εκδήλωσης οικονομικών κρίσεων. 

"Ο μεγαλύτερος πληθωριστικός κίνδυνος για τη Ρουμανία, όσον αφορά την πρόβλεψη του πλΡουμανία: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2014ηθωρισμού, είναι το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικά ασταθές. Δε μπορούμε να προβλέψουμε την κρίση στην Τουρκία, ενώ δύο με τρεις κρίσεις απειλούνται να ξεσπάσουν γύρω από τη Ρουμανία" είπε χαρακτηριστικά ο διοικητής. 

Παρόλα αυτά, ο κ. Ισαράεσκου παραδέχθηκε ότι η έκθεση της Ρουμανίας σε ένα "φυτώριο" πιθανών κρίσεων δεν θα έχει απαραιτήτως αρνητικές συνέπειες για τη χώρα. "Τα επιτόκια στη Ρουμανία, περίπου στο 3,5% ετησίως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ελκυστικά για τους επενδυτές, δεδομένων των συνθηκών" σημείωσε, παραπέμποντας και στη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία. 

Μεταξύ των εξωτερικών κινδύνων, ο κ. Ισαρέσκου επεσήμανε και εκείνους που σχετίζονται τόσο με τις ροές κεφαλαίων, οι οποίες εξαρτώνται από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σε άλλες χώρες όσο και με τις οικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη. 

Όσον αφορά τους εσωτερικούς κινδύνους, ο διοικητής σημείωσε ότι το 2014 είναι χρονιά εκλογών, ενισχύοντας ενδεχόμενους κίνδυνους αβεβαιότητας σε σχέση με την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

"Συνολικά, το ισοζύγιο των κινδύνων τοποθετεί την εξέλιξη του πληθωρισμού ανάμεσα στο 2 και το 3%, με μία τάση προς ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα" είπε.