Μειωμένες κατά 20.000 στις 331.000 ήταν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι η αμερικανική αγορά εργασίας βελτιώνεται σταδιακά.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρότερη μείωση των αιτήσεων στις 337.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Εν τω μεταξύ, ο μέρος όρος νέων αιτήσεων του τελευταίου μήνα υποχώρησε κατά 250 αιτήσεις στις 334.000, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας.