Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική της πολιτική η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒΟΕ), αποφασίζοντας να κρατήσει σταθερό στο 0,5% το βασικό επιτόκιο – επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τις αρχές του 2009.