Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών στην Κροατία αναμένουν ότι το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα δεν θα διαφοροποιηθεί φέτος σε σχέση με πέρυσι, όπως προκύπτει από έρευνα που διενεργήθηκε από το περιοδικό επιχειρηματικών ειδήσεων "Privredni Vjesnik", μεταξύ 423 επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες βαθμολόγησαν τη γενική κατάσταση της οικονομίας το 2013 με ένα μέσο όρο 2,24 μονάδων σε κλίμακα των 1 έως 5 μονάδων. Ποσοστό 73,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναμένουν το 2014 τις ίδιες επενδυτικές και οικονομικές συνθήκες με πέρυσι. Σε σχέση με τη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 38,6% είπαν ότι αναμένουν πως θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2013, 44,6% ότι θα βρεθεί σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, 14,4% ότι θα ενισχυθεί ελαφρώς, 2,3% ότι θα συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό. Μόλις το 0,07% προσδοκά πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το 64% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αναμένουν πως οι επιχειρήσεις του θα μπορέσουν φέτος να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης, το 1/3 των ερωτηθέντων ότι θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την κρίση και ένα ποσοστό 3,4% ότι θα είναι γι' αυτούς δύσκολο ή πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν την κρίση φέτος.

Περισσότεροι από τους μισούς εξέφρασαν την ελπίδα για αύξηση των εσόδων και καθαρών κερδών των επιχειρήσεών τους. Περίπου 1/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν ελαφρώς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, σε αντίστοιχο ποσοστό δήλωσαν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους θα παραμείνει ο ίδιος και επιπλέον 1/3 ότι αναμένουν το εργατικό τους δυναμικό να μειωθεί ελαφρώς.

Όσον αφορά τα ζητήματα προτεραιοτήτων για τη φετινή χρονιά, οι επιχειρηματίες απάντησαν ότι αυτά σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, τη μείωση των φόρων και των εισφορών για τους εργαζομένους και το κράτος, την εξασφάλιση φθηνότερων δανείων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τον περιορισμό της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών στις υποθέσεις πτωχεύσεων.