Κατά 3,7% μειώθηκε η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το Δεκέμβριο του 2013, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών το Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.095,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.441,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 14,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 3,7%. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 0,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012. 

Βάσει των ίδιων στοιχείων, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων το Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.486,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.870,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 9,9%.  

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 12,2%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012.