Στο 6,6% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, από 6,7% τον Δεκέμβριο του 2013.

Τον Ιανουάριο δημιουργήθηκαν 113.000 θέσεις εργασίας, απογοητεύοντας τους αναλυτές που ανέμεναν δημιουργία 190.000 θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, οι νέες θέσεις εργασίας για τον Δεκέμβριο αναθεωρήθηκαν επί το θετικότερο κατά 1.000, στις 75.000.