Σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ισλανδίας σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε ΒΒΒ και ΒΒΒ+, αντίστοιχα, προέβη την Παρασκευή η Fitch, διατηρώντας σταθερό του outlook. 

Ο διεθνής οίκος επικαλέστηκε για την απόφασή του αυτή το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, καθώς και το υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης και ανάπτυξης στη χώρα.