Σε «CCC» από «Β-», υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα σε ξένο νόμισμα της Ουκρανίας ο οίκος αξιολόγησης Fitch, λίγες μόλις ημέρες μετά την υποβάθμιση της από τους οίκους Standard & Poorʼs και Moody's.

Η υποβάθμιση αντανακλά την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει για τη χώρα, ωστόσο η αντίστοιχη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε τοπικό νόμισμα παραμένει στο «Β-» με αρνητικό το outlook.

Σύμφωνα με την Fitch, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας, ενώ οι κοινωνικές ισορροπίες είναι εύθραυστες.

Επιπλέον, έχει αυξηθεί ο κίνδυνος ανόδου των αναγκών ρευστότητας λόγω της αυξημένης ζήτησης των εγχώριων καταναλωτών για ξένο νόμισμα εν μέσω της πολιτικής κρίσης και της αποδυνάμωσης του εγχώριου νομίσματος.

TAGS