Η ΕΛΒΕ ανακοινώνει ότι η Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία της στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.267.747 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,49% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρίας και του νόμου απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση συζήτησε και εξέλεξε με ψήφους 8.267.747, ήτοι παμψηφεί, το νέο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης με πενταετή θητεία. 

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Ronald Barkshire του Henry, ως Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Αγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Αλκιβιάδης Παπαδημητρίου του Δημητρίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.