Προϊόντα συνολικής αξίας 43,4 δισ. λέβα (1 ευρώ=1,955 λέβα) εξήγαγε το 2013 η Βουλγαρία, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 6,8% σε σύγκριση με το 2012, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η βουλγαρική Στατιστική Υπηρεσία.

Τον Δεκέμβριο του 2013, οι βουλγαρικές εξαγωγές ανήλθαν σε 3,1 δισ. λέβα, αυξημένες κατά 2,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές προϊόντων στη Βουλγαρία το 2013 υπολογίζονται σε 50,5 δισ. λέβα σε αξία cif (Cost, Ιnsurance, Freight- κόστος, ασφάλιση και ναύλος), αυξημένες κατά 1,3% έναντι του 2012. Τον Δεκέμβριο του 2013, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2012, ανερχόμενες στα 4 δισ. λέβα.

Το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο εξαγωγών σε τιμές FOB (Free on Βoard- ελεύθερων επί του μεταφορικού μέσου) και εισαγωγών σε αξία CIF ήταν αρνητικό το 2013 και διαμορφώθηκε στα 7,056 δισ. λέβα.

Το 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, οι εξαγωγές της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν 9,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, φθάνοντας τα 24,4 δισ. λέβα. Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Βέλγιο, που συγκέντρωσαν ποσοστό 71,6% των συνολικών εξαγωγών προς τα κράτη- μέλη της ΕΕ. Το ίδιο διάστημα, το εμπορικό ισοζύγιο με την ΕΕ (εξαγωγές FOB- εισαγωγές CIF) ήταν ελλειμματικό για τη Βουλγαρία και διαμορφώθηκε στα 3,273 δισ. λέβα.

Αυξημένες κατά 3,5% καταγράφηκαν το 2013 έναντι του 2012 οι βουλγαρικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες, φθάνοντας τα 17,3 δισ. λέβα. Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας ήταν η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία και η Ουκρανία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 50% των βουλγαρικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες.